Andelssystemet "Streckat och Klart" gav utdelning i helgen (sex rätt) och resulterade i nästan en kvarts miljon i vinst..

Hoppas Du ryggade mina idéer eller köpte in Dig i mina system.